1. Podstawa prawna

Ogólne rozporządzenie  o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r.

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalistyczna Praktyka Lekarska Grzegorz Winiarski z siedzibą przy ul. Nankera 204/3 , 41-949 Piekary Śląskie; Tel. 606716140, e-mail: grwin@poczta.onet.pl

  1. Przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi wysłanego przez Państwa, za pomocą formularza kontaktowego bądź poczty elektronicznej zapytania.  Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i przetwarzane jedynie do celu obsługi wysłanego zapytania oraz tak długo, jak jest to konieczne do obsługi tego zapytania. Podanie danych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi Państwa zapytania.

  1. Prawo do wglądu, zmiany danych oraz ich wycofania

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, wyrażenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu tych danych osobowych, prawo do usunięcia danych (o ile ma to zastosowanie) oraz prawo do przenoszenia danych. Posiadają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uznają iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym w wypadku zawarcia umowy i udzielenia Państwu świadczeń medycznych przez doktora Grzegorza Winiarskiego prowadzącego Specjalistyczną Praktykę Lekarską Grzegorz Winiarski z siedzibą w Piekarach Śląskich,  przy ul. Nankera 204/3.